Preinscripció a la Universitat d'Andorra

Preinscripció

PresencialVirtual

Dades Generals

Adreça

Contacte

Estudis Previs

Coneixement de llengües

Informació addicional

Política de privacitat

L'aprovació de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals i la posada en funcionament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades han suposat la implantació de la regulació sobre l'ús de dades personals al nostre país.

En compliment d'aquesta normativa us informem que, en els fitxers de la Universitat d'Andorra, constaran les dades de caràcter personal que ens faciliteu i que s'utilitzaran en el marc de les relacions que tindreu amb la Universitat d'Andorra com a membre de la comunitat universitària. Amb la finalitat de donar compliment a aquestes relacions i de preservar les vostres dades acadèmiques, la Universitat d'Andorra té l'obligació de conservar aquestes dades.

Així mateix us notifiquem que la Universitat d'Andorra cedirà les vostres dades personals amb finalitats estrictament acadèmiques als organismes següents:
 • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d'Andorra cedirà les vostres dades personals a:
  • Ministeri responsable de l'ensenyament superior a Andorra, amb les finalitats següents: expedició de titulacions d'ensenyament superior del caràcter estatal i del corresponent Suplement europeu al diploma (SED), i seguiment de la inserció laboral d'alumnes i d'exalumnes de la Universitat d'Andorra.
  • Institut d'Estudis Andorrans per a les finalitats següents: seguiment del recorregut acadèmic dels estudiants i generació d'estadístiques.
  • Departament d'Estadística del Govern d'Andorra per a l'elaboració d'estadístiques públiques de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria en cada moment.
 • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres institucions d'ensenyament superior, la Universitat d'Andorra cedirà les vostres dades personals a les institucions d'ensenyament superior amb les quals s'ofereixen conjuntament aquests estudis, amb finalitats estrictament acadèmiques.
 • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres entitats, la Universitat d'Andorra cedirà les vostres dades personals, a més, a
  • les entitats col·laboradores, amb finalitats estrictament acadèmiques
  • institucions i empreses on es duen a terme pràctiques i estades formatives.
  • Com a prestadors de serveis: entitats bancàries i entitats asseguradores.
Us informem també que la Universitat d'Andorra podrà utilitzar aquestes dades per trametre-us informació relativa a l'oferta formativa i altres activitats de la Universitat d'Andorra, llevat que ens indiqueu el contrari.

Finalment, us informem que per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconegudes per la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, haureu d'enviar una comunicació escrita i degudament signada a l'adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual hi haureu d'adjuntar una còpia del seu passaport o altre document de caràcter oficial que l'identifiqui.

Verificació i enviament