Preinscripció a la Universitat d'Andorra

Preinscripció

PresencialVirtual

Dades Generals

Adreça

Contacte

Estudis Previs

Coneixement de llengües

Informació addicional

No
No

Política de privacitat

L’aprovació de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals i la posada en funcionament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades han suposat la implantació de la regulació sobre l’ús de dades personals al nostre país.

En compliment d’aquesta normativa us informem que, en els fitxers de la Universitat d’Andorra, constaran les dades de caràcter personal que ens faciliteu i que s’utilitzaran en el marc de les relacions que tindreu amb la Universitat d’Andorra com a membre de la comunitat universitària. Amb la finalitat de donar compliment a aquestes relacions i de preservar les vostres dades acadèmiques, la Universitat d’Andorra té l’obligació de conservar aquestes dades.

Així mateix us notifiquem que la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals amb finalitats estrictament acadèmiques als organismes següents:
  • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals al Ministeri responsable de l’ensenyament superior a Andorra, amb finalitats estrictament de reconeixement acadèmic.
  • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals a l’Institut d’Estudis Andorrans per a les finalitats següents: seguiment del recorregut acadèmic dels estudiants i generació d’estadístiques.
  • En el cas dels estudis reglats oferts en col·laboració amb altres institucions d’ensenyament superior, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals al Ministeri responsable de l’ensenyament superior a Andorra i a les institucions d’ensenyament superior amb les quals s’ofereixen conjuntament aquests estudis, amb finalitats estrictament acadèmiques.
  • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres entitats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals a les entitats col·laboradores, amb finalitats estrictament acadèmiques.
Us informem també que la Universitat d’Andorra podrà utilitzar aquestes dades per trametre-us informació relativa a l’oferta formativa i altres activitats de la Universitat d’Andorra, llevat que ens indiqueu el contrari.

Verificació i enviament