Preinscripció a la Universitat d'Andorra

Preinscripció

PresencialVirtual

Dades Generals

Adreça

Contacte

Estudis Previs

Coneixement de llengües

Informació addicional

No
No

Política de privacitat

L’aprovació de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals i la posada en funcionament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades han suposat la implantació de la regulació sobre l’ús de dades personals al nostre país.

En compliment d’aquesta normativa us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporaran en el fitxer de la Universitat d’Andorra denominat “Dades acadèmiques i alumnat”, creat pel Decret de creació de fitxers de la Universitat d’Andorra de 18 de desembre del 2008, i que aquestes dades s’utilitzaran en el marc de les relacions que tindreu amb la Universitat d’Andorra com a membre de la comunitat universitària d’acord amb l’establert en el referit Decret. Amb la finalitat de donar compliment a aquestes relacions i de preservar les vostres dades acadèmiques, la Universitat d’Andorra té l’obligació de conservar aquestes dades personals.

Així mateix, d’acord amb el referit Decret, us notifiquem que la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals, amb finalitats estrictament acadèmiques, als organismes següents, sense perjudici de poder cedir les vostres dades personals a altres entitats indicades en el referit Decret:
  • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals al Ministeri responsable de l’ensenyament superior a Andorra, amb finalitats estrictament de reconeixement acadèmic.
  • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals a l’Institut d’Estudis Andorrans per a les finalitats següents: seguiment del recorregut acadèmic dels estudiants i generació d’estadístiques.
  • En el cas dels estudis reglats oferts en col·laboració amb altres institucions d’ensenyament superior, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals al Ministeri responsable de l’ensenyament superior a Andorra i a les institucions d’ensenyament superior amb les quals s’ofereixen conjuntament aquests estudis, amb finalitats estrictament acadèmiques.
  • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres entitats, la Universitat d’Andorra cedirà les vostres dades personals a les entitats col·laboradores, amb finalitats estrictament acadèmiques.
Us informem també que la Universitat d’Andorra podrà utilitzar aquestes dades personals per trametre-us informació relativa a l’oferta formativa i altres activitats de la Universitat d’Andorra, llevat que ens indiqueu el contrari.

Finalment, us informem que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconegudes per la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, haureu d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual hi haureu d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document de caràcter oficial que l’identifiqui.

Verificació i enviament